Ceauşescu
Ma Románia lakosságának 57%-a szerint ’89 előtt jobb idők voltak. 68%-uk hisz a kommunizmus ideológiájában, de állítja, hogy azt helytelenül alkalmazták. A lakosság 52%-a újra megválasztaná Ceauşescut, ha élne – ezek a IRESCOP felmérésének az eredményei. A közfelfogás szerint Ceauşescu alatt rendezettebb, megbízhatóbb és kiszámíthatóbb volt a mindennapi élet. Sorozatomban ennek a múltnak a jelen felől megközelítethető nyomait keresem. A Ceauşescu uralma alatti, a halálához kapcsolódó, illetve a halála utáni idő jellegzetes tereinek egymás mellé helyezése szólaltatja meg sorozatomban a rendszerváltás előtti évtizedek központi alakjához való viszonyt.